AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS https://www.airolo.es

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d'informació establert a la Llei 34/2002 dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) del 11 de juliol, a continuació, es faciliten les dades generals d'aquest lloc web: La titularitat d'aquest lloc web, https://www.airolo.es (d'ara endavant, Lloc Web), pertany a: , proveïda amb NIF: B 67365692 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registral: Tom 6502, foli 36, fulla B61068, el representant de la qual és: Gestió Espais Gastronòmics, i les dades de contacte són les següents: Adreça: C/ Raset22, baixos, 08021 Barcelona Telèfon de contacte: 935 340 444 Correu electrònic de contacte: airolo@airolo.es

II. CONDICIONS I TERMES GENERALS D'ÚS

Objecte de les condicions: El Lloc Web L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i l'ús del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà com a Lloc Web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis). Airolo catering es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi puguin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Airolo catering pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos. L'accés al Lloc Web per part de l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari. L'ús d'alguns dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o el registre prèvia de l'Usuari.

L'Usuari L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com els espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i Airolo catering, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, de manera que se'n accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves successives modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Atesa la importància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El Lloc Web d'Airolo catering proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Airolo catering sense que sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que d'altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web. • La veracitat i legalitat de les informacions proporcionades per l'Usuari en els formularis estesos per Airolo catering per a l'accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l'Usuari notificarà de forma immediata a Airolo catering sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb l'objectiu de procedir a la seva immediata cancel·lació. En qualsevol cas, Airolo catering no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que puguin existir. El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Airolo catering i l'Usuari. Sempre amb el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web d'Airolo catering es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Airolo catering no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Airolo catering farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web; no obstant això, no es responsabilitza que l'accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d'errors. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web estigui lliure d'errors o causi danys al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Airolo catering serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se a, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Airolo catering tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocórrer als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc Web d'Airolo catering posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, enllaços, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca i l'accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Airolo catering no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Airolo catering ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits, és facilitada pels mateixos anunciants, pel que Airolo catering no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix en cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir mitjançant els enllaços. Airolo catering en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als esmentats llocs enllaçats. Airolo catering no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l'accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Airolo catering i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web. L'Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'una altra, diferent, lloc web al Lloc Web d'Airolo catering haurà de saber que: No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l'autorització expressa d'Airolo catering. No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d'Airolo catering, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix. A excepció de l'hipervincle, el lloc web en el qual s'estableixi aquest hipervincle no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat de l'autorització expressa d'Airolo catering. L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Airolo catering i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d'Airolo catering dels continguts, serveis i/o activitats oferits en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Airolo catering per si mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola comunitària en aquest camp, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. D'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posar-los a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Airolo catering. L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d'Airolo catering. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web. En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Airolo catering mitjançant les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Airolo catering es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per l'ús indegut del Lloc Web i Continguts, o pel incompliment de les presents Condicions. La relació entre l'Usuari i Airolo catering es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació d'aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin segons el dret. Aquest document d'Avís Legal i Condicions Generals d'ús del lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla d'avis legal i condicions d'ús en línia el dia 16/07/2021.